Hovedfag = Periodeundervisning

Hovedfag

En del fag, og da særlig de såkalte teoretiske fag, undervises i perioder. Denne undervisningen er lagt til skoledagens to første timer som danner en sammenhengende dobbelttime. Her blir ett og samme emne undervist i perioder på 2 til 4 uker. Denne arbeidsmåten gir rom for en konsentrasjon og fordypning som særlig tjener fag som f. eks. historie, geografi, samfunnsfag, natufag osv.

Arbeidsboken

Etter lærerens presentasjon av undervisningsstoffet følger elevenes individuelle bearbeidelse av det samme. Hvordan bearbeidelsen skjer, vil avhenge av alder, innsikt og modenhet, men arbeidsboken inntar på alle trinn en helt sentral plass i denne prosessen.
Her ”oppsummeres” undervisningsstoffet jevnlig i tekst og tegning, og den vil senere brukes som lesebok i forbindelse med repetisjon. I en viss forstand kan en si at elevene lager sine egne lærebøker. Boken skal imidlertid ikke kun være en nøytral avbilding av undervisningen, men skal gjenspeile elevenes egne opplevelser og personlige uttrykk. Den blir etterhvert både redskap og et uttrykk for elevens individualisering av lærestoffet.

Det kunstneriske element

Lærerstoffet kan også bearbeides på andre måter, f.eks. gjennom maling, sang, teater. Slike ”kunstneriske” aktiviteter vil på ulike klassetrinn ha sine egne timer på timeplanen, men de er også integrert i den almene arbeidsmetoden. De appellerer til barnas kreativitet og skaperevne og åpner for for at elevene kan komme i et indre skapende forhold til undervisningsstoffet.

 

Lillehammer Steinerskole, Heimtunvegen 36, 2608 Lillehammer. Tel: 61 25 83 46, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.