Årsplaner 8. Klasse 2017-2018

Skrevet av Gaute Granaasen. Publisert i 8.klasse

ArsplanFysikk7-8kl17-18.docx
ArsplanKjemi7-8kl17-18.docx
årsplan_engelsk_7.8._klasse_2017-18.docx
årsplan_tysk_7.8._klasse_2017-18.docx
Årsplan_i_Norsk_7._og_8.klasse_2017-2018.docx
Årsplan_astronomi_7.og_8.klasse_2017-2018.docx
Årsplan_biologi_7.og_8.klasse_2017-2018.docx
Årsplan_Historie_7._og_8._klasse_2017-2018.docx
Årsplan_Matematikk_7._og_8._klasse_2017-2018.docx
Årsplan_Eurytmi_7.-8._klasse_2017-2018.docx

Utskrift