Fakta om Steinerskolen

- Steinerskolen er åpen for alle
- en friskole som er et likeverdig alternativ til den offentlige skole
- i utgangspunktet en 13-årig skole. På Lillehammer t.o.m. 10. klasse
- grunnlaget for Steinerskolen er den østerriksk filosofen
  Rudolf Steiners pedagogiske ideer
- læreplanen godkjennes av offentlige myndigheter
- elever som går ut av Steinerskolen søker på lik linje med andre elever til 
  videregående utdanning og studier
 
Bakgrunn:
 
Steinerpedagogikken ser hvert trinn i utviklingen fra barn til voksen som verdifullt i seg selv. Seksåringens unike tilnærming til verden er like vesentlig som trettenåringens for å utvikle seg til et selvstendig og ansvarlig individ. Man kan ikke "hoppe over" noen av trinnene ved å fremskynde intellektuell læring, uten at noe vesentlig går tapt for det voksne mennesket.
Barn og unge skal få en undervisning som møter dem der de er i sin utvikling. Alle skal bli sett og verdsatt, både ut fra sin alder og som individ.
 
Viljen til å lære:
 
Opplevelsen av verden som et godt sted å være danner grunnlaget for Steinerskolens møte med barnet. Det lekende barnet lærer med hele seg. Et levende og nært forhold mellom barn og voksne inspirerer til undring. Et spørsmål har ikke alltid bare ett svar...
 
Gleden ved å lære:
 
Å skape undring og følelsesmessig engasjement hos barnet er hovedmålet frem til ungdomsskolens begynnelse. Lysten til å lære og gleden ved å gjenskape det man har lært i ord, toner og bilder, preger barnet i disse årene. Opplevelsen av verden inspirerer til engasjement og begeistring.
 
Lysten til å lære:
 
At verden er sann på godt og vondt, utgjør erfaringstyngdepunktet for det unge mennesket. Ungdomstrinnet forbereder eleven til å gå inn i livet som et ansvarlig handlende menneske. Undervisningen blir en fordyping. Gjennom tenkningen skapes sammenheng og mening.
 
Foreldre i Steinerskolen:
 
Foreldrene er en del av skolens liv. Samarbeidet mellom foreldrene og skolen er en av hjørnesteinene i skolens virksomhet.
Dialogen mellom foreldre og lærere med den enkelte elev i sentrum skaper den atmosfæren av tillit og trygghet som er nødvendig for god læring og utvikling.

Steinerskolen på Lillehammer:

Skolen har 10 klasser og ligger landlig til på byens vestside, Vingnes, med utsikt mot Mjøsa og byens fineste skoleområde! Både skolen og Lillehammer byr på mange flotte muligheter.
 
Undervisning: Periodeundervisning der stoffet formidles muntlig og bearbeides både skriftlig og kunstnerisk av elevene.
 
Klasselæreren: følger klassen fra 2.-7. årstrinn. På ungdomstrinnet får man oftest ny klasselærer, og det kommer flere faglærere inn. 1. klasse har egen lærere.
 
Karakterer: Personlig vitnesbyrd hvert år, 10. klasses vitnemål "oversettes" til karakterer for søkning til videregående skole.
 
Skolerute: Steinerskolen følger kommunens skolerute.
 
SFO: Åpent for 1-5. klasse.
Administrasjon: Består av skolens styre, lærerkollegiet og daglig leder.
 
Skoleskyss, helsetjeneste og tannlege: Steinerskolens elever har de samme rettigheter som alle andre i kommunen.
 
FAU og Elevråd: på samme måte som i offentlig skole.
 
Markeder og dugnader: Vår- og julemarked. En høst- og en vårdugnad.
 
Betaling: Lave satser og søskenmoderasjon. Kontakt skolen for årets satser.
 
Læringsmiljø: Farge, materialvalg og arkitektur legger grunnlaget for trivsel og et godt læringsmiljø. Vi legger vekt på miljøvennlighet, helse, estetikk i valg av matvarer og undervisningsmateriell. I 1. klasse serveres bare økologisk mat og skolefrukten er økologisk.
  
Kontakt oss:
Lillehammer Steinerskole, tlf: 61 25 83 46
Ringelihorn Steinerbarnehage 61 25 65 96.
Lillehammer Steinerskole, Heimtunvegen 36, 2608 Lillehammer. Tel: 61 25 83 46, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.